Leaving Home Funktion

Leaving Home Funktion, 2017

Anne Knoedler, Johannes Foetsch, Elisabeth Oertel, Effy Zeniou, Kaupo Holmberg, Burçak Konukman

Sinopale 6, “Aktarım
ratör: Nike Bätzner

2014 yılında leavinghomefunktion sanatçı grubu (Almanya) Halle’den yola çıkarak New York’a kadar ulaşmayı amaçladıkları kıtalararası bir projeye başladı. İki yılı aşkın bir süre boyunca sanatçılar yaşadıkları günlük sanatsal süreci mobil stüdyolara aktardılar. Bu da Avrupa’daki memleketlerinde kapalı kapılar ardında elde ettikleri mahremiyeti Rus yapımı URAL 650 model sepetli bir motorla dünya gezisiyle değiş tokuş etmeleri anlamına geliyordu. Daima halka açık ortamlarda çalışmaya başlayan sanatçılar kendilerini bulundukları yerdeki günlük yaşamla iç içe, yeni görme biçimler ve dünyanın orta yerinde eylem halinde buldular. Kullandıkları aracı bilerek seçmişlerdi: Çok temel ve yavaş bir araç olan bu motosiklet yerel kültür tarafından tanınıyordu ve yaptığı liste dolusu arızalarıyla meşhurdu. Sanatçılar için bu araç iletişim bakımından mükemmel bir anahtardı: “yerel” ile “turist” gibi ayırıcı özellikteki kategorileri ortadan kaldırarak sanatçılara sorun çözme ve hikâye anlatma arasındaki değiş tokuşla çalışabilme alanı açmış oldu. Üst üste gelen başarısızlıklarla dolu bir repertuvara sahip olan grup sonunda Doğu’nun en ücra noktasından Batı’nın aşırı kalabalık yerlerine kadar her yerdeki en beklenmedik kişilerden oluşan ve destek alabilecekleri bir ağ kurdular. Yaşadıkları uzun macera boyunca “aksama” kavramı “başarısızlığın” aksine kendini temel bir araç gibi sanatçılara sunmuş oldu. 2017 yılında, sonsuz bir aksilikler ve arızalar silsilesinin ardından sanatçı grubunun Sisifosvari çabaları sona erdi: Sanatçılar taşlarını nihai durak olan NYC kentine ulaştırdılar. 

SINOPALE 6 içinse leavinghomefunktion sanatçı grubu izleyicileri kendi mobil stüdyolarının bir uzantısına davet ediyorlar. Grup kendilerini yepyeni ve halka açık bir alana yerleştirirken gerçekleştirdikleri seyahat boyunca topladıkları malzemeler üzerinden etkileşimli eylemler geliştirecekler. Bu eylemler hedef belirleme, başarısızlık ve sorun çözme şemalarına ilişkin olacak. Leavinghomefunktion sanatçı grubunun SİNOPALE’ye katıldığı proje de grubun halihazırda odaklandığı konular olan arşivleme ve “başarısızlığa uğrama” eyleminin aktarımı hakkında olacak.