Katılın Söz Sahibi Olun

Katılın Söz Sahibi Olun, 2011

Emre Koyuncuoğlu

Performans, Geleceği Biriktirmek “Kent Sergisi” kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 

Arsan Perinçek, Ayşegül Kafkas, Aziz Konukman, Büke Onur, Cevat Akkaya,
Derya Akkaya, Elif Kuli, Hale Oğuz, Kadir Yavuz, Metin Gürbüz, Necla Bayrak,
Payende Görgün, Sebahat Perinçek, Şirin Özbilen, Tezcan Bayrak, Yusuf Emre
Yalçın işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Sivil Toplumun söz söyleme özgürlüğü, günlük yaşam pratiğinde nasıl değerlendirilebilir? Emre Koyuncuoğlu yedi gün boyunca kentte yapılan bu uluslararası toplantıda kentlinin görüşlerini, özlemlerini ve eleştirilerini dinleyerek “bir çağrı” metni oluşturmuştur.

Sivil toplumda sesi duyulan, kanaat önderi diye de nitelendirebileceğimiz kişilerin de katıldığı bir topluluk, Sinopluyu “bu çağrı” metni eşliğinde bir olaya davet etmektedir. Bu çağrı kendi gelecekleri için söyleyecekleri söze yapılan bir çağrıdır artık.