Birikenler İçinde Beklenmedik Keşifler

Birikenler İçinde Beklenmedik Keşifler

Proje Küratörü:

Işın Önol & Livia Alexander

Sanatçılar

Ashley Hunt, Berglind Jóna Hlynsdóttir, Eşref Yıldırım, Johanna Reiner & Johannes Hoffman

Sinopale için üretilen her sanat eseri, içinde şehre dair hafızanın ve üretilen eseri meydana getiren araştırma ve yapım süreçlerinin izlerini taşır. Sanatçılar tarafından toplanan bilgiler, genellikle sanat nesnesinin yarı soyut dilinde somutlaşırken; diğer bilgiler ise, kullanılmadıkları halde, kolektif bilgi üretiminin önemli bir parçası haline gelir.

Sinopale’nin bu yıl bizim dahil olduğumuz bölümü için yeniden davet ettiğimiz sanatçıları bir yandan Sinopale’nin geçmiş sergileri için ürettikleri eserleri üzerinde düşünürken bir yandan geçmiş ham kaynaklarını arşiv malzemeleri olarak yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Sanatsal süreçte üretilmiş, Sinop ve insanları hakkında değerli bilgiler içeren bu somut ancak henüz arşiv olmak üzere değerlendirilmemiş biriktirilmiş malzemeye nasıl ulaşabileceğimizi sormak istiyoruz. Bunu nasıl geliştirebilir, erişilebilir ve anlamlı hale getirebiliriz? Bilgi toplandığında, biriktiğinde ve üzerine düşünüldüğünde, kolektif eylemi güçlendirebilecek eğilimleri, yönelimleri ve eşikleri tanımlamaya başlayabiliriz.